Jó lenne megtudni Kádár Katalin megelevenedő angyalainak nevét: sokan vannak, hasonlóak, mégis egyformaságukban valamennyien mások. A bibliai Mánoach rákérdezett ugyan a vele jót tevő angyal nevére, ám az angyal figyelmeztette őt: „a nevet titok fedi.” Mert hiszen a név egyúttal hang is, hallható, érzékszervvel felfogható hangzás, ám Isten küldötte (malách Jahve), egy valóságos szellemi létező nem válhat közvetlen érzéki élménnyé.

A teljes írás...
Kádár Katalin néhány éve építőelemként alkalmaz egy fodros alapformát, bizonyos vibráló alakzatot, melyet ezernyi módon használ fel képkészítésre. Ezt a bizonyos rend szerint sűrűn egymás mellé sorakoztatott apró vonalakból álló alapmotívumot vagy jelfüzért más szemszögből olyan rajzi leleménynek, kiinduló technikának is tekinthetjük, amely kulcs a művésznő számára nagyobb grafikai egységek megalkotásához.

A teljes írás...
Bár az Égbelépők címet viselte az a tárlat, amelyet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kőbányai galériájában rendeztek szeptemberben, ne tévesszen meg senkit a tájékoztató-bevezető cím. Kádár Katalin ugyanis egy mai modern angyal, aki ugyanúgy otthon van a földön, mint ahogy otthon van a szférákban, az égi és földi tünemények között, így művei is ezt sugallják.

A teljes írás...
Angyalok állnak apró szigeteken és felhők között széttárt szárnyakkal Kádár Katalin grafikusművész képein. Az alkotó szerint azonban manapság a televízióban hallható számos rossz hír mellett csak angyalokat rajzolni nem lehet. Ezért jelentek meg legújabb képein az ördögök és a démonok.

A teljes írás...
A Jin és a Jang, mintha e két őserő jellemezné, irányítaná Kádár Katalin művészetét. E meghatározás nem csupán a teremtés ősi gondolatának szexuális hím-nőstény értelmezése, hanem általában, mint a lényeket, a jelenségeket létrehozó, éltető, működtető, mindenütt jelenlévő természeti erő.

A teljes írás...
Súlyos terheket, szemérmesen rejtett tragédiákat hurcolnak látványos gráciával a pelyhes, könnyedén lebegő szárnyak, a szabad lég felé lebbenő levelek a sokoldalú művésznő munkáinak lapjain. A szabadulás, a menekülés vágya Kádár Katalin bemutatott műveinek legfőbb belső, szinte kényszeres inspirátora.

A teljes írás...
A Múzsák hozták meg az embereknek a fájdalmak feledését és a gondok megszűnését a lesmosynét. Van erre egy másik szavunk is, a léthé. A Léthé folyó az alvilághoz tartozik, amit gyakran neveznek a „Léthé mezejének”, vagy a „Léthé házának”.

A teljes írás...
Van-e lírai léleknek, egyáltalán legbensőbb érzéseinknek kiterjedése? S ha igen, megragadható-e grafikai eszközökkel az az állapot, amiben az ember — vagyis a művész — szemérmes szemérmetlenséggel kénytelen vallani? A civil életben a bezárkózást segítő titok-őrzést sok minden (családi kapcsolat, kibeszélhetetlen múlt) körülbástyázhatja.

A teljes írás...
Kádár Katalin (1951) a csönd művésze. Alkotói közege a csöndes nyugalom, képei is elsősorban a vizuálisan nem megjeleníthető csöndet igyekeznek megragadni, de műveinek befogadása is meditatív elmélyültséget igényel. A jelenlegi szekszárdi tárlatán látható, a legutóbbi tizenhárom év alkotásaiból álló válogatás tematikailag négy csoportra osztható. A víz, az idő, az égi szféra és a csendfüggöny a kulcsszavai ezeknek a sorozatokká összeálló műegyütteseknek.

A teljes írás...
Ami Kádár Katalin bemutatkozásában új, az a figura megjelenése — angyal képében. A katolikus és a görögkeleti ikonográfiában az angyal — hátán szárnyakat viselő, rendszerint nem nélküli alak. A vallásos elképzelés szerint ők az égiek és földiek közötti közvetítők. Segítenek, de fel is tudnak lázadni. Az ANGYAL Isten küldötte, üzenetének vagy parancsának közvetítője.

A teljes írás...
A hetvenes évek első harmadában lépett a kortárs magyar művészet porondjára Kádár Katalin grafikusművész; vagyis immár két, két és fél évtizede jelentkezik műveivel a hazai és a külföldi kollektív tárlatokon. Egyéni kiállításai sorában a 1996 októberében a Budapest Kongresszusi Központban rendezett már a nyolcadik volt, a főváros és vidéki nagyvárosok galériái, kiállítótermei, kisebb települések művelődési intézményei fogadták ez idáig műveit egy-egy önálló fellépése során.
A teljes írás...

Kádár Katalin munkái