Sajátos alkalom egy emlékkiállítás, mert szinte kínálja az alkalmat, hogy életről az élet értelméről, élet és halál kapcsolatáról meditáljunk — hiszen Szókratész búcsúbeszédéből megtudtuk, hogy filozófálni nem más, mint halni tanulni, a Phaidon-ból pedig azt, hogy élni annyi, mint meghalni tudni… De én most nem ezekről a kérdésekről kívánom elmondani a gondolataimat, nem ebbe az irányba akarom terelni az Önök gondolatait sem: inkább annak az érzésnek a nyomorúságáról szólnék, amit e művek láttán érzek.A teljes írás...
Túry Mária festészetének egyik alapvető sajátossága, ami festői alkatából adekvát módon következik, a színek alapos ismerete, illetve a képeiben megnyilvánuló, színek iránti vonzalma, szeretete és mélységes tisztelete. A másik jellemzője Túry Mária festészetének, a látványelemekből kiinduló, tudatosan szerkesztett kompozíciós rendszerek, konstrukciós felépítmények megalkotása egy-egy művön belül.A teljes írás...

További irodalom

Végvári Lajos: Katalógus-előszó az 1955-ös kiállításhoz
Tarján Éva: Túry Mária kiállítása Hódmezővásárhelyen
— Szabad Művészet, 1956. 1-2. sz.
Molnár Éva: A Gellért Szálló üvegablakai
— Művészet, 1962. aug.
Murányi Kovács Endre: Túry Mária kiállítása a Csók István Galériában
— Népszabadság, 1965. márc.12.
Németh Lajos: Katalógus-előszó az 1965-ös kiállításhoz
Gy. H. Monumentalitat auch in kleinen
— Budapester Rundschau, 1969. máj 9.
Aradi Nóra: A Nürnbergi Biennálé
— Művészet, 1969. okt.
András Kenessei: Ausstellungschronik
— Budapester Rundschau, 1973. feb. 19.
Németh Lajos: Paintings, mosaics, textiles
— The New Hungarian Quarterly, Budapest. 1973. 51. sz.
Koós Judit: Túry Mária művészete
— Budapest, 1975 márc.
Láncz Sándor: Túry Mária három falikárpitja
— Művészet, 1975. ápr.
Kenessei András: Régi és új helyiségekben
— Magyar Hirlap. 1978. nov. 6.
Kerényi Mária: Un couple d’artistes sur la colline
— Voyages en Hongrie 1977-78.
Láncz Sándor: Túry Mária (monográfia)
— Mai Magyar Művészet sorozat, Képzőművészeti Kiadó, 1986.
Láncz Sándor: Szegedi emlékkiállítás megnyitóbeszéde, 1993
Pálosi Judit: A magyar gobelinszövés húsz éve
— Tevan Kiadó, 1994.
Kortárs Művészeti Lexikon
— Enciklopédia Kiadó, 2001.
Szeifert Judit: megnyitóbeszéd
— Szinyei Szalon, 2003. nov. 7.
Szeifert Judit: Színkonstrukciók és álomvalóságok
— Új Művészet, 2003. okt.

Túry Mária munkái