Kádár György kilencven éves. Magas életkor, ritkaság, amely mellé súlyos és jelentős életmű párosul. Különös, hogy a képzőművészetben, a festészetben – s maradjunk most csak a magyar példáknál – mennyire két pólusú a festők életkora. Egyik végletként – sajnos – sok és szomorú példát hozhatunk arról, amikor az alkotók rövid ideig élnek, amikor pályájuk például egy vagy maximum két évtizedes, amikor vagy önpusztító életmódjuk vagy betegségük vagy a történelem kegyetlensége folytán méretik rövidre a művész életének hossza. A teljes írás...
Kádár György művészete
A Visual Art Hotel galéria (2004) áprilisban rendezte meg Kádár György festőművész emlékkiállítását. Még szinte szokatlan leírnunk, hogy emlékkiállítás, hiszen a művész hosszú élete és aktivitása folytán szinte eggyé vált korunkkal is, s művészete — egész életében, s még a legutolsó években is — folyamatosan képes volt a megújulásra.A teljes írás...
Kádár György művei a Szinyei Szalonban
Kádár György életműve szinte az egész huszadik századon átível. Ebből három korszakot mutat be a Szinyei Szalon kiállítása.A teljes írás...

További irodalom

József Jolán: Borzalmak víziói
— Képes Figyelő, 1946. III. szám.
S.S.: Svájcban, Ausztriában és Cseszlovákiában rendeznek kiállítást Kádár György auschwitzi képeiből
— Dolgozók Világlapja, 1946. április 04.
Kállai Ernő: A hitlerizmus pokla K. Gy. rajzaiban
— Jövendő, 1946. február 21.
Gábor Andor: Tisztázzuk a kérdést!
— Jövendő, 1946. február 21.
Írás az 1946 februári kiállításról: Világ, 1946. február 14.
Írások az 1946 februári kiállításról: Népszava, 1946. február 8., 21.
K.Gy. Lágerképei
— Szabadság, 1946. február 22.
L. M.: K. Gy. kiállítása
— Magyar Nemzet 1946. február 16.
F.J. : Egy magyar festő útja hat német haláltáboron át
— Kossuth Népe, 1946. február 14.
Radocsay Dénes: Megjegyzések a II. Magyar Képzőművészeti Kiállításról
— Szabad Művészet, 1951. 11. szám.
Új magyar képzőművészet
— Budapest, 1952.
Horváth Márton: Megjegyzések a képzőművészeti vitához
— Szikra Budapest, 1952.
Vytvarna Prace 1953/31 „Diskuse s madarskim malisem György Kádár”
Bán Béla: A munkásmozgalom tematikája új művészetünkben
— Szabad Művészet, 1954. 2. sz.
Bán Béla: A posztimpresszionizmus mai művészetünkben
— Szabad Művészet, 1954. 4. sz.
A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról
— Magyar Nemzet, 1954. január 10.
A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról
— Esti Budapest, 1954. január 11.
A IV. Magyar Képzőművészeti Kiállításról
— Szabad Nép, 1954. január 15.
Havas Lujza: Kádár György kiállítása
— Szabad Művészet, 1954. 4. sz.
Végvári Lajos: K.Gy. új történelmi festménye
— Művészet, 1955. 6-7. sz.
(d. m.): Magyar művészek a szövőszék előtt
— Magyar Nemzet, 1957. szeptember 15.
Gádoros Lajos: Brüsszeli világkiállítás 1958.
— Magyar Építőművészet, 1959. 1/2 sz.
Kiss Sándor: Magyar plakátművészet a két világháború között
— Legújabb kori Történeti Múzeum Évkönyve, Budapest, 1961.
10 év egy művész életéből
— Magyar Nemzet, 1962. december 16.
K.Gy. kiállítása a Csók galériában
— Népszabadság, 1962. december 28.
Bence Gyula: Kadár Gyögy kiállításához (Katalógus előszó), 1962.
K.Gy. kiállítása a Csók galériában
— Élet és Irodalom, 1963. január 12.
Németh Lajos: Kiállítási beszámoló
— Magyar Építőművészet, 1963. 2. sz.
Láncz Sándor: Konecsni György
— Művészet, 1963. 10. sz.
Láncz Sándor: Megjegyzések a felszabadulás utáni történeti festészetünkről
— Művészet, 1963. 12. sz.
Perneczky Géza: A székesfehérvári téli tárlat
— Népszabadság, 1964. február 18.
Aradi Nóra: Húsz év képzőművészetéről
— Kritika, 1965. 4. sz.
Láncz Sándor: A szocialista realizmus történetéből (1949-1956)
— Művészettörténeti Értesítő, 1965. 2. sz.
Németh Lajos: Az első negyedév tárlatai
— Kritika, 1966. 5. sz.
Perneczky Géza: Műteremlátogatás Kádár Györgynél és Túry Máriánál
— Magyar Nemzet, 1966. február 7.
Oelmacher Anna: Kádár György monotípiái a Dürer-teremben
— Művészet, 1966. 6. sz.
Aradi Nóra: A szocialista realista képzőművészet kialakulásának néhány problémája.
— „Jöjj el szabadság”
— Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből, II. Akadémiai, Budapest, 1967.
Láncz Sándor: Kádár György csendéleteiről
— Művészet, 1968. 3.
Németh Lajos: Modern Magyar Művészet
— Corvina 1968.
Horváth György: Születésnapi látogatás a 60 éves Kádár Györgynél
— Magyar Nemzet, 1972. január 11.
Horváth György: Kitüntetett művészek
— Magyar Nemzet, 1972. április 06.
Németh Lajos: Kádár György grafikái (Katalógus előszó), 1972.
Major Máté: Belső terek művészete (Katalógus előszó), 1972.
Bojár Iván: Kiállításról kiállítása
— Magyar Hírlap, 1972. május 17.
Aradi Nóra: Munkásábrázolás a magyar képzőművészetben
— Kossuth, Budapest, 1976. 228. I.
Kerényi Mária: Riport K. GY.-vel és T. M.-mel
— Hungarian Travel Magazin, 1977–78. szám
Láncz Sándor: Kádár György (monográfia)
— Képzőművészeti Alap Kiadó 1980.
Wágner: K.Gy. 70 éves
— Magyar Hírlap 1982 január 10.
Láncz Sándor: Kádár György (Katalógus előszó), 1982.
K.Gy. és T.M. műhelyében
— Ország Világ 19.sz.
Láncz Sándor: Megnyitó beszéd, 1982.
Losonci Miklós: Kádár György organikus formái
— Pestmegyei Hírlap 1988.augusztus 24.
Kratochwill Mimi: Kiállításmegnyitó és tanulmány
— 1988.
Láncz Sándor: Megnyitóbeszéd
— 1988.
Cserépfalvi Imre: Egy könyvkiadó feljegyzései
— Gondolat 1989.
Rényi András: Vihar előtt – a művészet katonái
— Corvina 1992.
Pálosi Judit: A magyar gobelinszövés 20 éve
— Magyar Könyv Alapítvány 1994.
Wehner Tibor: Megnyitóbeszéd, 1997.
G. E.: Egy művész három korszaka
Feledy Balázs: Tájképek és csendéletek
— Artmozaik, 2004. június-július

Angol nyelven megjelent cikkek és tanulmányok

Jean Perrine: Kádár kibővített Holocaust kiállítása folytatja turnéját
Vanderbilt Egyetemi Nyílvántartás, 1989, október 27.
Kádár Gyögy: A Halál Túlélője, az Élet Tanúja
— Vanderbilt Egyetem, Nashville, Tenessee állam, 1989
Sybil Milton: A Holocaust művészei
— Sarratt Mozi, Vanderbilt Egyetem, 1989
Beverly A. Asbury: Katalóguselőszó, Vanderbilt Egyetem, 1989
Peter Haas: Kádár György Művészete és a Holocaust Tanulmányozása
— Vanderbilt Egyetem, 1989
Sybil Milton: Művészet, mint Történelmi Elbeszélés: Kádár György Holocaust Rajzai
— Vanderbilt Egyetem, 1989
Beverly A. Asbury: Az üldözött képzelet. Kádár György új Holocaust rajzai
— Vanderbilt Egyetem, 1991
Sybil Milton: Az Emlékezés Kényszere: Kádár György Második Holocaust Sorozata
— Vanderbilt Egyetem, 1991
Diane Clements és Corinne F. Wright: Kádár György három Holocaust rajzának összehasonlító elemzése más szocialista ellenzéki művészek munkáival
— Vanderbilt Egyetem, 1991
Cynthia Floyd: A Vanderbilt Egyetem új kiállítást nyit meg
— The Sunday Tennessean, 1987. december 20.
Kittler Bain Zibart: A Vanderbilt Egyetem bepillantást enged a Holocaust művészetbe
— Nashville Banner, 1987. december 22.
57 műalkotásból álló Holocaust gyűjtemény a Vanderbilt Egyetem tulajdonában
— Vanderbilt Egyetemi Nyílvántartás, 1987. december 29.
Holocaust portrék
— The Tennessean, 1987. december 31.
Holocaust művek a Vanderbilt Egyetem tulajdonában
— The Observer, 1988. január 8.
Ruth Tanner: Kádár Holocaust rajzait a Vanderbilt Egyetem állítja ki
— The Observer, 1988. október 14.
Laura Sickles: A Vanderbilt Egyetem elismerésben részesül a Kádár kiállításért
Ray Waddle: Ritka művészet a Vanderbilt Egyetem Holocaust programjának keretében
— The Sunday Tennessean, 1988. október 23.
A Holocaust nem merülhet feledésbe
— Nashville Benner, 1988. október 26.
A Holocaust előadásoknak köszönhetően valószínűleg a Vanderbilt Egyetem adhat otthont a Kádár kiállításnak
— Vanderbilt Egyetemi Nyílvántartás, 1988. október 28.
Beverly Ashbury: A Vanderbilt Egyetem Holocaust kiállításnak ad otthont
— The Sunday Tennessean, 1988. október 30.
Egy Holocaust túlélő alkotása
— Nashville Magazine, 1988. november
Kimberly Bartlett: A Vanderbilt Egyetem előadója a Holocaust borzalmait eleveníti fel
— Nashville Banner, 1988. október 28.
Beth Monin: A Vanderbilt Egyetem Holocaust rajzoknak ad otthont
— Nashville Banner, 1988. november 8.
A Holocaustra és a hozzá vezető eseményekre emlékezve
— The Tennessean, 1988. november 9.
Sherrel Wheeler-Stewart: Különleges tanulmányok, a Holocaustot megörökítő művészet
— Iskolai Hírek, 1988. november 7.
Rhonda Cass Roth: Holocaust realizmus Kádár művészetében
— Nashville Banner, 1988. november 15.
Angela Wibking: A Holocaust emlékei egy művész alkotásaiban
— Nashville Business Journal, 1988. november 21.
Alonso Duralde: Kiállított Holocaust rajzok
— Nashville Bunner, 1988. november 22.
Molly Mitchell: Kádár életereje feledhetetlen Holocaust rajzokat alkot
— The Vanderbilt Hustler, 1988. november 11.
Ray Wadde: „Halálgyár” valós rajzok
— Metro/State, 1988. november 10.
Beth Monin: A Vanderbilt Egyetem Holocaust rajzoknak ad otthont
— Nashville Banner, 1988. november 8.
Beverly Ashburry: A Kádár kiállítás egyedülálló látványt nyújt
— The Vanderbilt Hustler, 1988. november 8.
Kristie O’Neil: Kádár megörökíti a történelmet, hogy megelőzze ismétlődését
— Vanderbilt Egyetemi Nyilvántartás, 1988. november 4.
Laura Sickles: A Holocaustot megörökítő művészet
— Vanderbilt Egyetemi Nyilvántartás, 1988. november 11.
Ruth K. Tanner: Életre keltve a múltat: Kádár György Holocaust rajzairól
— Holocaust Kutatók Éves Konferenciája, 1989
Beth Monin: A Vanderbilt Egyetemen Kádár felfedi a borzalmak művészetét
— Nashville Banner, 1989. október 27.
Ruth Tanner: A Holocaust sorozatot útjára indító kiállítás bemutatója
— The Observer, 1990. október 5.

Kádár György munkái